navigatie

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)navigatie
Definitie (nl)het proces van plannen, opnemen en controleren van de beweging van een vaartuig gaande van de ene naar de andere plaats
Toelichting (nl)In de praktijk dus het varen van A naar B
BronIMO resolutie A.860(20) - vertaald
Label (en)navigation
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
navigatieCategorie van
navigatieGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
astronavigatie (Begrip)Bredernavigatie
automatic identification system. (Begrip)Bredernavigatie
baar (Begrip)Gerelateerdnavigatie
RDF.jpg
Aquo history.png