achtergrondwaarde

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)achtergrondwaarde
Definitie (nl)in het kader van bodemverontreiniging meestal het van nature in de bodem aanwezige gehalte aan verontreinigende stoffen.
Toelichting (nl)In Vlaanderen is de achtergrondwaarde aan de hand van het Bodemdecreet vastgelegd. In Nederland wordt de achtergrondwaarde veelal door lokale en provinciale overheden vastgelegd, voor zover deze boven de streefwaarde ligt. Achtergrondwaarden zijn gedifferentieerd naar type substraat
Synoniem (nl)achtergrondconcentratie
Label (en)background value , background level
Label (de)hintergrundwert
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
achtergrondwaardeCategorie van
achtergrondwaardeGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
verontreiniging (Begrip)Gerelateerdachtergrondwaarde
RDF.jpg
Aquo history.png