(1-ethyldecyl)-benzeen

 
Wanneer in informatiesystemen en uitwisselbestanden vooraf gedefinieerde lijstjes wenselijk zijn, maakt u gebruik van domeintabellen en de daarbij horende domeinwaarden.


Eigenschappen

Voorkeurslabel(1-ethyldecyl)-benzeen
Omschrijving(1-ethyldecyl)-benzeen
Id4946
Codes1C2yC10yBen
GroepChemischeStof
Begin geldigheid7-8-2013
Eind geldigheid20-1-2014
StatusH
CASnummer2400-00-2
StatusH, Vervallen

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
(1-ethyldecyl)-benzeenBreder


RDF.jpg
Aquo history.png