waterberging

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)waterberging
Definitie (nl)als functie van wateren: het tijdelijk of langdurig bergen van (regen)wateroverschotten uit de omgeving.
Label (en)water storage
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
waterbergingBreder
waterbergingCategorie van
waterbergingGerelateerd
waterbergingHeeft onderdeel

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
berging in bodemoneffenheden (Begrip)Brederwaterberging
bergingsvoorzieningen voor water (Begrip)Gebruik voorwaterberging
bergboezem (Begrip)Gerelateerdwaterberging
bergend vermogen oppervlaktewater (Begrip)Gerelateerdwaterberging
bergende breedte (Begrip)Gerelateerdwaterberging
bergingsvoorzieningen voor water (Begrip)Gerelateerdwaterberging
aflaatpeil (Begrip)Heeft onderdeelwaterberging
aflaatpeil (Begrip)Smallerwaterberging
RDF.jpg
Aquo history.png