zuurgraad

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)zuurgraad
Definitie (nl)de negatieve waarde van de logaritme van de relatieve concentratie van H3O+.
Toelichting (nl)pH = -10log [H+] - Schaal van 1 tot 14 waarbij pH7 neutrale.Basisch milieu pH>7Zuur milieu pH<7
AfkortingpH
BronJ. Mourik en J.H. van Dijk, Chemie voor het HBO deel 1, Bohn Scheltema & Holkema, Utrecht 1988
Label (en)acidity
Label (de)säuregrad
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
zuurgraadBreder
zuurgraadCategorie van
zuurgraadGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Zuurgraad (Domeinwaarde)Gerelateerdzuurgraad
alkaliniteit (Begrip)Gerelateerdzuurgraad
buffercapaciteit (Begrip)Gerelateerdzuurgraad
RDF.jpg
Aquo history.png