afschuiving

 
Begrippen.png
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.

Eigenschappen

Label (nl)afschuiving
Label (de)deichrutsch
Definitie (nl)verzamelnaam voor faalmechanismen waarbij beweging van toplaag en eventueel andere lagen langs het talud plaatsvindt.
Toelichting (nl)Een van de faalmechanismen is het evenwichtsdraagvermogen, bij overschrijding vindt afschuiving plaats.
Datum start2011/07/04 10:24:31
Datum gewijzigd2012/11/23 12:27:37
StatusG
Id23139

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
afschuivingBreder
afschuivingCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
erosie (Begrip)Smallerafschuiving
RDF.jpg
Aquo history.png