afschuiving

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)afschuiving
Definitie (nl)verzamelnaam voor faalmechanismen waarbij beweging van toplaag en eventueel andere lagen langs het talud plaatsvindt.
Toelichting (nl)Een van de faalmechanismen is het evenwichtsdraagvermogen, bij overschrijding vindt afschuiving plaats.
Label (de)deichrutsch
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
afschuivingBreder
afschuivingCategorie van
afschuivingGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
talud (Begrip)Gerelateerdafschuiving
RDF.jpg
Aquo history.png