dijkkwel

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)dijkkwel
Definitie (nl)doorsijpeling van water onder de dijk door
Synoniem (nl)kwel, kwelwater
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
dijkkwelCategorie van
dijkkwelGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
dijk (Begrip)Gerelateerddijkkwel
RDF.jpg
Aquo history.png