abundant

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)abundant
Definitie (nl)talrijk voorkomend
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
abundantCategorie van
abundantGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
abundantie (Begrip)Gerelateerdabundant
RDF.jpg
Aquo history.png