black smoker

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)black smoker
Definitie (nl)onderzeese warme bron waar kokend heet, mineraalrijk water onder grote druk uit de bodem opborrelt.
Toelichting (nl)Door het contact van het warme water uit de bodem en het koude zeewater slaan verschillende mineralen neer, vooral het zwartkleurige ijzersulfide (vandaar de term 'zwart') en ontstaat door uitstoot de 'rook' en door neerslag de 'schoorsteen'.
Bronwww.vliz.be
Synoniem (nl)zwarte roker
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
black smokerCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png