alkaliniteit

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)alkaliniteit
Definitie (nl)de kwantitatieve capaciteit van water om een zuur te neutraliseren.
Toelichting (nl)Gewoonlijk gelijk aan de som van HCO3 - en CO3 2- in meq l -1.
AfkortingALKLTT
Synoniem (nl)alkaliciteit, alkaliteit, basiciteit, zuurbindend vermogen, zuurbufferend vermogen, zuurcapaciteit, zuurverbruik
Label (en)alkalinity
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
alkaliniteitCategorie van
alkaliniteitGerelateerd
  • base (Begrip)
  • zuurgraad (Begrip)
  • Id-bbea9f22-f3bd-44db-a100-5d3ab480d05a (Let op: pagina bestaat niet.)
  • aciditeit (Begrip)
alkaliniteitHeeft onderdeel

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Alkaliteit (Domeinwaarde)Gerelateerdalkaliniteit
aciditeit (Begrip)Gerelateerdalkaliniteit
base (Begrip)Gerelateerdalkaliniteit
zuurgraad (Begrip)Gerelateerdalkaliniteit
water (Begrip)Heeft onderdeelalkaliniteit
RDF.jpg
Aquo history.png