aannames van dupuit

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)aannames van dupuit
Definitie (nl)de navolgende aannames voor het debiet in een open aquifer: a: de hydraulische gradiënt is gelijk aan het verhang van de waterspiegel / b: de stroomlijnen zijn horizontaal / c: de equipotentiaal lijnen zijn verticaal
BronMurray-Darling Basin Commision (2000) Groundwater Flow Modelling Guideline. Aquaterra Consulting Pty Ltd, South Perth, Australia.
Label (en)Dupuit assumptions
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
aannames van dupuitCategorie van
aannames van dupuitGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
debiet (Begrip)Gerelateerdaannames van dupuit
RDF.jpg
Aquo history.png