afwaaiing

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)afwaaiing
Definitie (nl)mate van de verlaging van het peil onder invloed van de wind.
Label (en)wind set-down , set-down
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2020/12/01
StatusVervallen

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
afwaaiingCategorie van
afwaaiingGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
peil (Begrip)Gerelateerdafwaaiing
RDF.jpg
Aquo history.png