aanleg

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)aanleg
Definitie (nl)werksoort die bestaat uit het uitbreiden van het hoofd(vaar)wegennet door aanleg of verbreding van hoofd(vaar)wegen, verbetering van bestaande hoofd(vaar)wegen en maatregelen die bijdragen aan een capaciteitsvergroting van de bestaande infrastructuur (benutting).
Toelichting (nl)Voorbeelden: MIT/SNIP-projecten, waterbodemsanering en grote projecten voor herstel en inrichting.
Label (en)construction
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
aanlegCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
baggerindustrie (Begrip)Gerelateerdaanleg
RDF.jpg
Aquo history.png