basisbreedte (van een hoogwater hydrograaf)

 
Begrippen.png
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.

Eigenschappen

Label (nl)basisbreedte (van een hoogwater hydrograaf)
Label (en)Base width (of a flood hydrograph)
Definitie (nl)tijdsinterval tussen het begin en einde van de directe afstroming die veroorzaakt wordt door een storm.
Datum start2011/07/04 10:25:29
Datum gewijzigd2012/11/23 12:27:44
StatusG
Id23452

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
basisbreedte (van een hoogwater hydrograaf)Categorie van
basisbreedte (van een hoogwater hydrograaf)Gerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
afstroming (Begrip)Gerelateerdbasisbreedte (van een hoogwater hydrograaf)
storm (Begrip)Gerelateerdbasisbreedte (van een hoogwater hydrograaf)
RDF.jpg
Aquo history.png