buitenberm

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)buitenberm
Definitie (nl)extra verbreding aan de buitendijkse zijde van de dijk om het dijklichaam extra steun te bieden, om zandmeevoerende wellen te voorkomen en/of om de golfoploop te reduceren.
Toelichting (nl)De buitenberm is in de regel een gedeelte uit een dijkprofiel, gelegen tussen buitenteen en kruin, met een helling tussen 1:15 en horizontaal, een breedte van maximaal 0,25 L0p
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
buitenbermCategorie van
buitenbermGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
bermfactor (Begrip)Gerelateerdbuitenberm
RDF.jpg
Aquo history.png