onvoldoende

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)onvoldoende
Definitie (nl)resultaat van de toetsing als aangetoond is dat de waterkering op de peildatum niet voldoet aan de veiligheidsnorm.
Synoniem (nl)ontoereikend
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
onvoldoendeCategorie van
onvoldoendeGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Ontoereikend (Domeinwaarde)Gerelateerdonvoldoende
Ontoereikend (Domeinwaarde)Gerelateerdonvoldoende
Onvoldoende (Domeinwaarde)Gerelateerdonvoldoende
ontoereikend (Begrip)Gerelateerdonvoldoende
RDF.jpg
Aquo history.png