Parameter

 
Wanneer in informatiesystemen en uitwisselbestanden vooraf gedefinieerde lijstjes wenselijk zijn, maakt u gebruik van domeintabellen. De Aquo-domeintabellen zijn beschikbaar voor het uitwisselen van gegevens in de watersector.


Zoeken


Zoekterm per kolom invullen (let op: hoofdlettergevoelig). Combinaties zijn mogelijk.

De getoonde lijst is een beperkte weergave (100 stuks) van de volledige domeintabel, er wordt gezocht over de gehele domeintabel. Gehele domeintabel downloaden? Gebruik de export functie.

Omschrijving :
Code :
CASnummer :
Groep :
Id :


Zoekparameters[bewerken]

Omschrijving
Code
Omschrijving
QueryResultaat

Aantal gevonden : 299

PaginaIdCodeOmschrijvingCASnummerGroepBegin geldigheidGerelateerd
(massa)Concentratie2720CONCTTE(massa)ConcentratieNVTGrootheid8 juni 2011concentratie
Aantal2918AANTLAantalNVTGrootheid10 mei 2014aantal
Aantal per lengte5330AANTPLTEAantal per lengteNVTGrootheid3 oktober 2015aantal
lengte
Aantal per massa5890AANTPMSAAantal per massaNVTGrootheid17 februari 2018
Aantal per oppervlakte2922AANTPOPVTEAantal per oppervlakteNVTGrootheid10 mei 2014
Aantal per tijd6367AANTPTDAantal per tijdNVTGrootheid21 april 2020
Aantal per volume2929AANTPVLMEAantal per volumeNVTGrootheid10 mei 2014
Aantal vrijheidsgraden behorend bij het golfrichtingspectrum5148AV10_RAantal vrijheidsgraden behorend bij het golfrichtingspectrumNVTGrootheid23 oktober 2014aantal
vrijheidsgraden van het golfspectrum
golfrichtingspectrum
Aantal vrijheidsgraden bij het variantiedichtheidspectrum3115AV10_HAantal vrijheidsgraden bij het variantiedichtheidspectrumNVTGrootheid23 oktober 2014
Aantalfractie5612AANTFTEAantalfractieNVTGrootheid16 juni 2016
Aanwezigheid2938AANWZHDAanwezigheidNVTGrootheid10 mei 2014
Aanzuigsnelheid4982AANZSHDAanzuigsnelheidNVTGrootheid21 januari 2014aanzuigsnelheid
Accumulatieduur2976ACCMLTDRAccumulatieduurNVTGrootheid10 mei 2014
Aciditeit2977ACDTTAciditeitNVTGrootheid10 mei 2014aciditeit
Activiteitsconcentratie4983ACTVTCCTTEActiviteitsconcentratieNVTGrootheid21 januari 2014activiteitsconcentratie
Actuele verdamping4627VERDPGActuele verdampingNVTGrootheid24 november 2020actuele verdamping
Afbraak6570AFBKAfbraakNVTGrootheid23 februari 2021afbraak
Afgiftesnelheid fosfaat3070AFGTSHPO4Afgiftesnelheid fosfaatNVTGrootheid10 mei 2014afgiftesnelheid
fosfaat
Afscheidingsrendement3076AFSDRDMTAfscheidingsrendementNVTGrootheid10 mei 2014afscheidingsrendement
Afvoerbare neerslag6064AFVBRNRSGAfvoerbare neerslagNVTGrootheid12 november 2019afvoerbare neerslag
Afwijking3081AFWKGAfwijkingNVTGrootheid10 mei 2014
Alkaliteit278ALKLTTAlkaliteitNVTGrootheid10 mei 2014alkaliniteit
Anomalie6562ANMLEAnomalieNVTGrootheid26 januari 2021
Bedekking3141BEDKGBedekkingNVTGrootheid10 mei 2014bedekkingsgraad
Belasting5991BELTGBelastingNVTGrootheid8 december 2018belasting
belasting
Bemonsteringsbreedte3119BEMSRBTEBemonsteringsbreedteNVTGrootheid8 december 2018bemonsteringsbreedte
Bemonsteringsdiepte4009MONSDTEBemonsteringsdiepteNVTGrootheid6 september 2019bemonsteringsdiepte
Bemonsteringsduur3121BEMSRDRBemonsteringsduurNVTGrootheid8 december 2018
Bemonsteringslengte4011MONSLTEBemonsteringslengteNVTGrootheid6 september 2019bemonsteringslengte
Bemonsteringsoppervlak3123BEMSROPVKBemonsteringsoppervlakNVTGrootheid8 december 2018bemonsteringsoppervlak
Beschikbaarheid5992BESBHDBeschikbaarheidNVTGrootheid8 december 2018
Biomassafractie4988BIOMSFTEBiomassafractieNVTGrootheid21 januari 2014
Bloeifrequentie5291BLOEIFQTEBloeifrequentieNVTGrootheid24 maart 2015bloeifrequentie
Blokpiekperiode5520TpbBlokpiekperiodeNVTGrootheid14 november 2015blokpiekperiode
Blokpiekperiode 1e deelspectrum (bij dubbeltoppige spectra)5525Tpb1Blokpiekperiode 1e deelspectrum (bij dubbeltoppige spectra)NVTGrootheid14 november 2015blokpiekperiode
Blokpiekperiode 2e deelspectrum (bij dubbeltoppige spectra)5526Tpb2Blokpiekperiode 2e deelspectrum (bij dubbeltoppige spectra)NVTGrootheid14 november 2015blokpiekperiode
Bodemhoogte3237BODHTEBodemhoogteNVTGrootheid10 mei 2014bodemhoogte
Breedte3238BREEDTEBreedteNVTGrootheid10 mei 2014breedte
Capaciteit3239CAPCTTCapaciteitNVTGrootheid8 juni 2011capaciteit
Debiet3300QDebietNVTGrootheid8 juni 2011debiet
Debietfractie5250DEBFTEDebietfractieNVTGrootheid7 februari 2015debiet
fractie
Deiningsenergie in het spectrale domein4659TE3Deiningsenergie in het spectrale domeinNVTGrootheid23 oktober 2014
Denitrificatiesnelheid3302DENTFCTSHDDenitrificatiesnelheidNVTGrootheid8 juni 2011denitrificatiesnelheid
Denitrificatietijd3303DENTFCTTDDenitrificatietijdNVTGrootheid8 juni 2011denitrificatietijd
Dichtheid (soortelijke massa)627DICHTHDDichtheid (soortelijke massa)NVTGrootheid8 juni 2011dichtheid
Diepte3343DIEPTEDiepteNVTGrootheid8 juni 2011waterdiepte
Doorstroomhoogte3345DOORSHTEDoorstroomhoogteNVTGrootheid8 juni 2011doorstroomhoogte
Doorzicht3349ZICHTDoorzichtNVTGrootheid8 juni 2011doorzicht
Doseerfactor5993DOSFTRDoseerfactorNVTGrootheid8 december 2018doseerfactor
Draairichting3350DRAAIRTGDraairichtingNVTGrootheid7 oktober 2011
Draaitijd3351DRAAITDDraaitijdNVTGrootheid26 augustus 2011
Drooglegging3382DROOGLGGDroogleggingNVTGrootheid21 januari 2012drooglegging
Droogvallingsgraad3385DROOGVLGDDroogvallingsgraadNVTGrootheid21 januari 2012droogvallingsgraad
Druk3476DRUKDrukNVTGrootheid8 juni 2011druk
Duur3482DUURDuurNVTGrootheid8 juni 2011
Elektrische energie3485ELTSENGEElektrische energieNVTGrootheid26 augustus 2011
Elektrische spanning3503ELTSSNGElektrische spanningNVTGrootheid8 juni 2011
Elektrische stroom3512ELTSSMElektrische stroomNVTGrootheid8 juni 2011
Energie3519ENGEEnergieNVTGrootheid8 juni 2011
Equivalente blokpiekperiode5522TpbeqEquivalente blokpiekperiodeNVTGrootheid14 november 2015blokpiekperiode
Equivalente piekperiode5521TpeqEquivalente piekperiodeNVTGrootheid14 november 2015piekperiode
Ethoxyresorufin-O-deethylase activiteit3526ERODEthoxyresorufin-O-deethylase activiteitNVTGrootheid8 juni 2011ethoxyresorufin-o-deethylase activiteit
Evapotranspiratie3531EVPTPRTEEvapotranspiratieNVTGrootheid8 juni 2011evapotranspiratie
Expositieduur3541EXPSTDRExpositieduurNVTGrootheid8 juni 2011expositieduur
Extinctie3544EExtinctieNVTGrootheid8 juni 2011extinctie
Extinctiecoëfficiënt volgens wet van Lambert5004EXTTCEFCELBTExtinctiecoëfficiënt volgens wet van LambertNVTGrootheid21 januari 2014
Extinctiecoëfficiënt volgens wet van Lambert-Beer5003EXTTCEFCELBBExtinctiecoëfficiënt volgens wet van Lambert-BeerNVTGrootheid21 januari 2014extinctiecoëfficiënt
Fluorescentie3545FLUORCTEFluorescentieNVTGrootheid28 augustus 2011fluorescentie
Fotonenstroomdichtheid5005FOTNSDHDFotonenstroomdichtheidNVTGrootheid21 januari 2014fotonenstroomdichtheid
Frequentie3546FREQTEFrequentieNVTGrootheid8 juni 2011
Geleidendheid3548GELDHDGeleidendheidNVTGrootheid8 juni 2011
Gem. golfperiode langste 1/3 deel v.d. golven (tijdsdomein)5117T1/3Gem. golfperiode langste 1/3 deel v.d. golven (tijdsdomein)NVTGrootheid31 juli 2014significante golfhoogte
Gem. hoogte van hoogste 1/10 deel v.d. golven (tijdsdomein)5101H1/10Gem. hoogte van hoogste 1/10 deel v.d. golven (tijdsdomein)NVTGrootheid31 juli 2014
Gem. hoogte van hoogste 1/3 deel v.d. golven (tijdsdomein)3707H1/3Gem. hoogte van hoogste 1/3 deel v.d. golven (tijdsdomein)NVTGrootheid1 augustus 2014significante golfhoogte
Gem. hoogte van hoogste 1/50 deel v.d. golven (tijdsdomein)5102H1/50Gem. hoogte van hoogste 1/50 deel v.d. golven (tijdsdomein)NVTGrootheid31 juli 2014
Gem. richting deining tov ware noorden in spectrale domein4663Th3Gem. richting deining tov ware noorden in spectrale domeinNVTGrootheid23 oktober 2014deining
ware noorden
Gemiddelde golfhoogte in het tijdsdomein5149GGHGemiddelde golfhoogte in het tijdsdomeinNVTGrootheid28 oktober 2014gemiddelde
golfhoogte
Gemiddelde golfperiode in het tijdsdomein5150GGTGemiddelde golfperiode in het tijdsdomeinNVTGrootheid28 oktober 2014
Gemiddelde golfrichting in het spectrale domein3663Th0Gemiddelde golfrichting in het spectrale domeinNVTGrootheid23 oktober 2014
Gemiddelde golfrichtingspreiding in het spectrale domein5154S0BHGemiddelde golfrichtingspreiding in het spectrale domeinNVTGrootheid23 oktober 2014gemiddelde
golfrichtingspreiding
Getijverlating3573GETVLTGGetijverlatingNVTGrootheid26 augustus 2011
Geurverdunningsfactor3577GEURVDNFTRGeurverdunningsfactorNVTGrootheid28 augustus 2011geurverdunningfactor
Globale straling3587GLOBLSLGGlobale stralingNVTGrootheid8 juni 2011globale straling
Golfenergie in het spectrale domein5151TEGolfenergie in het spectrale domeinNVTGrootheid23 oktober 2014
Golffrequentie bij maximum v.h. variantiedichtheidspectrum5092FpGolffrequentie bij maximum v.h. variantiedichtheidspectrumNVTGrootheid23 oktober 2014golffrequentie
golfvariantiedichtheidspectrum
Golfhoogte3640GOLFHTEGolfhoogteNVTGrootheid8 juni 2011golfhoogte
Golfperiode bepaald uit de spectrale momenten m-1 en m05107Tm-10Golfperiode bepaald uit de spectrale momenten m-1 en m0NVTGrootheid28 oktober 2014golfperiode
spectraal moment
Golfperiode bepaald uit de spectrale momenten m0 en m14664Tm01Golfperiode bepaald uit de spectrale momenten m0 en m1NVTGrootheid28 oktober 2014golfperiode
spectraal moment
Golfperiode bepaald uit de spectrale momenten m0 en m24665Tm02Golfperiode bepaald uit de spectrale momenten m0 en m2NVTGrootheid28 oktober 2014golfperiode
spectraal moment
Golfperiode die hoort bij H1/35105T_H1/3Golfperiode die hoort bij H1/3NVTGrootheid31 juli 2014golfperiode
Golfperiode die hoort bij Hmax5106T_HmaxGolfperiode die hoort bij HmaxNVTGrootheid31 juli 2014golfperiode
golfhoogte
maximale golfhoogte
Golfrichtingspectrum5153Th0_sGolfrichtingspectrumNVTGrootheid23 oktober 2014golfrichtingspectrum
Golfrichtingspreidingspectrum3665S0BH_sGolfrichtingspreidingspectrumNVTGrootheid23 oktober 2014golfrichtingspreidingspectrum
Golfvariantiedichtheidspectrum5152Czz_sGolfvariantiedichtheidspectrumNVTGrootheid20 november 2014golfvariantiedichtheidspectrum
Hardheid3680HHHardheidNVTGrootheid8 juni 2011hardheid
Hardheid tijdelijk3683HHTHardheid tijdelijkNVTGrootheid8 juni 2011carbonaathardheid
Hefhoogte3684HEFHTEHefhoogteNVTGrootheid8 juni 2011hefhoogte
Hoek3686HOEKHoekNVTGrootheid8 juni 2011
Hoogte872HOOGTEHoogteNVTGrootheid8 juni 2011
Hoogwater dag3724HOOGWTDGHoogwater dagNVTGrootheid27 augustus 2011hoogwater
Hoogwater nacht3744HOOGWTNTHoogwater nachtNVTGrootheid27 augustus 2011hoogwater
Hydrostatische druk7111HYDSTDKHydrostatische drukNVTGrootheid7 december 2023hydrostatische druk
grondwater
Indicatie aan/uit3745INDCTAUTIndicatie aan/uitNVTGrootheid8 juni 2011
Indicatie open/dicht3748INDCTOPDTIndicatie open/dichtNVTGrootheid8 juni 2011
Inspanning6910INSNGInspanningNVTGrootheid7 januari 2022inspanning
Internationaal toxisch equivalent volgens NATO/CCMS3749I-TEQInternationaal toxisch equivalent volgens NATO/CCMSNVTGrootheid8 juni 2011internationaal toxisch equivalent volgens nato/ccms
Ionenbalans5289IONBLSIonenbalansNVTGrootheid24 maart 2015ionenbalans
Ionenratio3778IONRTOIonenratioNVTGrootheid8 juni 2011ionenratio
Ionensterkte3779IONSTEIonensterkteNVTGrootheid8 juni 2011ionensterkte
Kaliumpermanganaat verbruik921PMVKaliumpermanganaat verbruikNVTGrootheid8 juni 2011kaliumpermanganaat verbruik
Karakterisering van breedte van het spectrum van 30-500 mHz4245QpKarakterisering van breedte van het spectrum van 30-500 mHzNVTGrootheid1 augustus 2014karakterisering
breedte
spectrum
Karakteristieke piekperiode5527TpmKarakteristieke piekperiodeNVTGrootheid14 november 2015piekperiode
Kiemgetal3852KIEMGTLKiemgetalNVTGrootheid26 augustus 2011kiemgetal
Korrelgroottefractie1118KGFKorrelgroottefractieNVTGrootheid8 juni 2011
Kostprijs7085KOSTPRSKostprijsNVTGrootheid22 maart 2023kostprijs
Kruinhoogte3869KRUINHTEKruinhoogteNVTGrootheid8 juni 2011kruinhoogte
Kwaliteitskenmerk3871KWALTKMKKwaliteitskenmerkNVTGrootheid26 januari 2012kwaliteitskenmerk
Laagwater dag3875LAAGWTDGLaagwater dagNVTGrootheid28 augustus 2011laagwater
Leeftijd3881LEEFTDLeeftijdNVTGrootheid8 juni 2011leeftijd
Lengte3892LENGTELengteNVTGrootheid8 juni 2011lengte
Lengtefractie5008LENGTFTELengtefractieNVTGrootheid21 januari 2014
Levensvatbaarheid7027LVVBHDLevensvatbaarheidNVTGrootheid17 augustus 2022levensvatbaarheid
Lichtemissie3893LICHTEMSELichtemissieNVTGrootheid8 juni 2011lichtemissie
Lichtsterkte5009LICHTSTELichtsterkteNVTGrootheid21 januari 2014lichtsterkte
Lichtverzwakking3937LICHTVZKGLichtverzwakkingNVTGrootheid8 juni 2011lichtverzwakking
Liquid/solid volume6436LSVOLMELiquid/solid volumeNVTGrootheid8 juli 2020Liquid/solid volume
Luchtdruk3948LUCHTDKLuchtdrukNVTGrootheid8 juni 2011
Luchtsnelheid3975LUCHTSHDLuchtsnelheidNVTGrootheid8 december 2018luchtsnelheid
Luminatie5010LUMNTELuminatieNVTGrootheid21 januari 2014luminantie
M-getal1121MGETALM-getalNVTGrootheid1 juli 2013m-getal
Maaiveldhoogte3949MAAIVHTEMaaiveldhoogteNVTGrootheid8 juni 2011
Massa3950MASSAMassaNVTGrootheid8 juni 2011
Massa per lengte6909MASSPLTEMassa per lengteNVTGrootheid7 januari 2022lengte
Massa per oppervlakte5295MASSPOPVTEMassa per oppervlakteNVTGrootheid25 april 2015
Massa per tijd6908MASSPTDMassa per tijdNVTGrootheid7 januari 2022
Massafractie2725MASSFTEMassafractieNVTGrootheid8 juni 2011gehalte
Massastroom3958MASSSMMassastroomNVTGrootheid8 juni 2011vracht
Maximale golfhoogte in het tijdsdomein5104HmaxMaximale golfhoogte in het tijdsdomeinNVTGrootheid31 juli 2014golfhoogte
maximale golfhoogte
Maximale golfperiode in het tijdsdomein5108TmaxMaximale golfperiode in het tijdsdomeinNVTGrootheid31 juli 2014golfperiode
maximale golfperiode
Molaire concentratie3983MOLRCCTTEMolaire concentratieNVTGrootheid21 juli 2012concentratie
Molaire fractie3989MOLRFTEMolaire fractieNVTGrootheid21 juli 2012fractie
concentratie
Monsterwegingsfactor5762MONSWGFTRMonsterwegingsfactorNVTGrootheid8 december 2018monsterwegingsfactor
Natgewicht3990NGNatgewichtNVTGrootheid8 juni 2011
Neerslag3991NEERSGNeerslagNVTGrootheid8 juni 2011neerslag
Neerslagoverschot5171NEERSOVSTNeerslagoverschotNVTGrootheid15 januari 2015neerslagoverschot
Neerslagtekort5824NEERSTKRTNeerslagtekortNVTGrootheid6 juli 2017neerslagtekort
Netto neerslag6063NETTNRSGNetto neerslagNVTGrootheid12 november 2019netto neerslag
Nitrificatieremming3998NITFCTRMGNitrificatieremmingNVTGrootheid8 juni 2011nitrificatieremming
Nitrificatiesnelheid4007NITFCTSHDNitrificatiesnelheidNVTGrootheid8 juni 2011nitrificatiesnelheid
Normfractie4937NORMFTENormfractieNVTGrootheid7 september 2013normfractie
Openingsduur4008OPNDROpeningsduurNVTGrootheid8 juni 2011
Openingspercentage4054OPNPCTGEOpeningspercentageNVTGrootheid8 juni 2011
Opnamesnelheid aeroob fosfaat4056OPNMSHARPO4Opnamesnelheid aeroob fosfaatNVTGrootheid8 juni 2011opnamesnelheid
aëroob
fosfaat
Opnamesnelheid anoxisch fosfaat4060OPNMSHAOPO4Opnamesnelheid anoxisch fosfaatNVTGrootheid8 juni 2011opnamesnelheid
anoxisch
fosfaat
Oppervlak proefvlak4091OPPVPVKOppervlak proefvlakNVTGrootheid8 december 2018oppervlak
Oppervlakte4061OPPVTEOppervlakteNVTGrootheid8 juni 2011oppervlakte
Oppervlaktefractie4065OPPVTFTEOppervlaktefractieNVTGrootheid31 juli 2012oppervlakte
fractie
Overstortduur4067OVERSDROverstortduurNVTGrootheid8 juni 2011
Overstortfrequentie4070OVERSFQTEOverstortfrequentieNVTGrootheid8 juni 2011
Overstorthoogte4084OVSHTEOverstorthoogteNVTGrootheid8 juni 2011overstorthoogte
Overstortvolume4086OVSVLMEOverstortvolumeNVTGrootheid8 juni 2011volume
P-getal1348PGETALP-getalNVTGrootheid1 juli 2013p-getal
PID-waarden5169PIDPID-waardenNVTGrootheid13 januari 2015PID-waarden
Periode waar het energiespectrum maximaal is4676TpPeriode waar het energiespectrum maximaal isNVTGrootheid1 augustus 2014periode
Piekperiode bep. uit gladgestreken energiespectrum rond piek5519TpsPiekperiode bep. uit gladgestreken energiespectrum rond piekNVTGrootheid14 november 2015piekperiode
Piekperiode van 1e deelspectrum (bij dubbeltoppige spectra)5523Tp1Piekperiode van 1e deelspectrum (bij dubbeltoppige spectra)NVTGrootheid14 november 2015piekperiode
Piekperiode van 2e deelspectrum (bij dubbeltoppige spectra)5524Tp2Piekperiode van 2e deelspectrum (bij dubbeltoppige spectra)NVTGrootheid14 november 2015piekperiode
Potentiële verdamping6528POTTLVDPGPotentiële verdampingNVTGrootheid2 december 2020potentiële verdamping
Pulsproportie6894PULSPPTEPulsproportieNVTGrootheid26 november 2021pulsproportie
Pulsvolume4090PULSVLMEPulsvolumeNVTGrootheid8 juni 2011pulsvolume
Recirculatiefactor4094RECCLTFTRRecirculatiefactorNVTGrootheid8 juni 2011recirculatiefactor
Redoxpotentiaal1456REDPTTALRedoxpotentiaalNVTGrootheid8 juni 2011redoxpotentiaal
Referentieverdamping (gewas)6527REFRTVDPGReferentieverdamping (gewas)NVTGrootheid24 november 2020referentieverdamping (gewas)
Reinigingsrendement6044REINGRDMTReinigingsrendementNVTGrootheid17 september 2019reinigingsrendement
Relatieve luchtvochtigheid4101RELTVLVTHDRelatieve luchtvochtigheidNVTGrootheid8 juni 2011relatieve luchtvochtigheid
Relatieve penisgrootte index5613RPSIRelatieve penisgrootte indexNVTGrootheid18 juni 2016
Relatieve penislengte index5614RPLIRelatieve penislengte indexNVTGrootheid18 juni 2016
Relatieve piekperiode5529RTpRelatieve piekperiodeNVTGrootheid3 december 2015relatieve piekperiode
Representatief oppervlak7103REPROPVKRepresentatief oppervlakNVTGrootheid9 september 2023representatief oppervlak
Saliniteit4103SALNTTSaliniteitNVTGrootheid8 juni 2011saliniteit
Sensorhoogte4454SENSHTESensorhoogteNVTGrootheid8 december 2018sensor
Shannon Index5931SHANNIDXShannon IndexNVTGrootheid10 april 2018
Significante deiningshoogte in het spectrale domein3785HTE3Significante deiningshoogte in het spectrale domeinNVTGrootheid28 oktober 2014spectrale deininghoogte
Significante golfhoogte in het spectrale domein3746Hm0Significante golfhoogte in het spectrale domeinNVTGrootheid1 augustus 2014spectrale significante golfhoogte
Slibbelasting4107SLIBBLTGSlibbelastingNVTGrootheid8 juni 2011slibbelasting
Slibdikte4108SLIBDTESlibdikteNVTGrootheid8 juni 2011slibdikte
Slibleeftijd4109SLIBLTDSlibleeftijdNVTGrootheid8 juni 2011slibleeftijd
Slibspiegel hoogte4120SLIBSGHTESlibspiegel hoogteNVTGrootheid8 juni 2011slibspiegel
Slibvolume-index1482SLIBVLMIDXSlibvolume-indexNVTGrootheid8 juni 2011slibvolume-index
Smaakverdunningsfactor6006SMAAKVDNFTRSmaakverdunningsfactorNVTGrootheid30 januari 2019
Soort4175SOORTSoortNVTGrootheid26 januari 2012soort
Soortenaandeel5932SOORTADLSoortenaandeelNVTGrootheid10 april 2018
Soortenrijkdom5290SOORTRDMSoortenrijkdomNVTGrootheid24 maart 2015soortenrijkdom
Specifiek elektriciteitsopwekking4183SPECFETCTOWKSpecifiek elektriciteitsopwekkingNVTGrootheid28 augustus 2011
Specifiek energieverbruik beluchting4226SPECFEGVBBLTSpecifiek energieverbruik beluchtingNVTGrootheid28 augustus 2011
Specifiek energieverbruik totaal4244SPECFEGVBTTLSpecifiek energieverbruik totaalNVTGrootheid28 augustus 2011
Specifiek energieverbruik transport4248SPECFENGVBTPSpecifiek energieverbruik transportNVTGrootheid28 augustus 2011
Specifiek oppervlak5949SPECFOPVKSpecifiek oppervlakNVTGrootheid15 mei 2018
Specifieke Vervuilingsgevoeligheid Index (IPS)5635IPSindexSpecifieke Vervuilingsgevoeligheid Index (IPS)NVTGrootheid3 december 2016
Specifieke afvoer5015SPECFKAVRSpecifieke afvoerNVTGrootheid21 januari 2014specifieke afvoer
Specifieke berging6065SPECFKBGGSpecifieke bergingNVTGrootheid12 november 2019specifieke berging
Specifieke gasproductie4249SPECFKGPDTESpecifieke gasproductieNVTGrootheid28 augustus 2011
Specifieke slibproductie4256SPECFKSPDTESpecifieke slibproductieNVTGrootheid28 augustus 2011
Standaardafwijking van de golfhoogte in het tijdsdomein4611SPGHStandaardafwijking van de golfhoogte in het tijdsdomeinNVTGrootheid23 oktober 2014golfhoogtespreiding
Standaardafwijking van de golfperiode in het tijdsdomein4612SPGTStandaardafwijking van de golfperiode in het tijdsdomeinNVTGrootheid23 oktober 2014
Steekvastheid1999STEEKVHDSteekvastheidNVTGrootheid9 april 2021Steekvastheid
Sterfte4620STERFTESterfteNVTGrootheid8 december 2018
Stijghoogte4260STIJGHTEStijghoogteNVTGrootheid8 juni 2011stijghoogte
Stofhoeveelheid4294STOFHVHDStofhoeveelheidNVTGrootheid21 juli 2012
Stookwaarde (calorische onderwaarde, verbrandingswarmte)1499STOOKWDEStookwaarde (calorische onderwaarde, verbrandingswarmte)NVTGrootheid8 juni 2011stookwaarde
Strijklengte4511STRIJKLTEStrijklengteNVTGrootheid8 juni 2011strijklengte
Stroomrichting4513STROOMRTGStroomrichtingNVTGrootheid8 juni 2011stroomrichting
Stroomsnelheid4519STROOMSHDStroomsnelheidNVTGrootheid8 juni 2011stroomsnelheid
Talud bovenwater (met flauwe hoek)4520TALBVWTRTalud bovenwater (met flauwe hoek)NVTGrootheid7 oktober 2011talud
Talud onderwater (met flauwe hoek)4580TALODWTRTalud onderwater (met flauwe hoek)NVTGrootheid7 oktober 2011talud
Taludhoek4582TALHKTaludhoekNVTGrootheid7 oktober 2011talud
Tellerstand4602TELLSDTellerstandNVTGrootheid28 augustus 2011tellerstand
Temperatuur1522TTemperatuurNVTGrootheid8 juni 2011temperatuur
Temperatuurverschil4605dTTemperatuurverschilNVTGrootheid28 augustus 2011temperatuur
Toerental4606TOERTLToerentalNVTGrootheid8 juni 2011toerental
Toxisch equivalent volgens WHO4607WHO-TEQToxisch equivalent volgens WHONVTGrootheid8 juni 2011toxisch equivalent volgens who
Transmissie4677TRANSMSETransmissieNVTGrootheid8 december 2018transmissie
Troebelheid2031TROEBHDTroebelheidNVTGrootheid8 juni 2011troebelheid
Trofie Index5636TIindexTrofie IndexNVTGrootheid3 december 2016
Uitloging5025UITLGGUitlogingNVTGrootheid21 januari 2014uitloging
Vaardiepte4622VAARDTEVaardiepteNVTGrootheid8 juni 2011vaarwegdiepte
Verblijftijd4623VERBTDVerblijftijdNVTGrootheid27 augustus 2011
Verbrandingswaarde (calorische bovenwaarde)4624VERBDWDEVerbrandingswaarde (calorische bovenwaarde)NVTGrootheid8 juni 2011verbrandingswaarde
Verdampingstekort5080VERDPTKTVerdampingstekortNVTGrootheid13 maart 2014
Verdunning4689VERDNGVerdunningNVTGrootheid8 juli 2020
Verdunning waarbij 50 procent van de individuen sterft3944LC50Verdunning waarbij 50 procent van de individuen sterftNVTGrootheid8 december 2018
Verdunningsfactor4688VERDNFTRVerdunningsfactorNVTGrootheid8 juli 2020
Verhouding BZV/fosfor totaal4631BZV/PtotVerhouding BZV/fosfor totaalNVTGrootheid9 januari 2016fosfor totaal
Verhouding BZV/stikstof Kjeldahl4632BZV/NKjVerhouding BZV/stikstof KjeldahlNVTGrootheid10 mei 2014kjeldahl-stikstof
Verhouding CZV/BZV4650CZV/BZVVerhouding CZV/BZVNVTGrootheid8 juni 2011chemisch zuurstofverbruik
Verhouding CZV/fosfor totaal4652CZV/PtotVerhouding CZV/fosfor totaalNVTGrootheid9 januari 2016chemisch zuurstofverbruik
fosfor totaal
Verhouding CZV/stikstof Kjeldahl4661CZV/NKjVerhouding CZV/stikstof KjeldahlNVTGrootheid8 juni 2011kjeldahl-stikstof
chemisch zuurstofverbruik
Verhouding CZV/stikstof totaal4660CZV/NtotVerhouding CZV/stikstof totaalNVTGrootheid9 januari 2016chemisch zuurstofverbruik
stikstof totaal
Verhouding VOZ/ALKLTT4693VOZ/ALKLTTVerhouding VOZ/ALKLTTNVTGrootheid8 juni 2011verhouding VOZ en alkaliniteit
Verhouding chloride/geleidendheid4648Cl/GELDHDVerhouding chloride/geleidendheidNVTGrootheid8 juni 2011chloride
Verhouding chlorofyl-a/feofytine a4649CHLFa/FEOaVerhouding chlorofyl-a/feofytine aNVTGrootheid8 juni 2011chlorofyl
Verhouding droge stof/onopgeloste stoffen4683DS/OSVerhouding droge stof/onopgeloste stoffenNVTGrootheid7 januari 2016droge stof
onopgeloste stoffen
Verhouding fosfor totaal/fosfaat4666Ptot/PO4Verhouding fosfor totaal/fosfaatNVTGrootheid9 januari 2016fosfor totaal
fosfaat
Verhouding fosfor totaal/ijzer4680Ptot/FeVerhouding fosfor totaal/ijzerNVTGrootheid9 januari 2016fosfor totaal
ijzer
Verhouding nitraat/ammonium6905NO3/NH4Verhouding nitraat/ammoniumNVTGrootheid5 januari 2022nitraat
Verhouding nitraat/nitriet4686NO3/NO2Verhouding nitraat/nitrietNVTGrootheid8 juni 2011nitraat
nitriet
Verhouding propionzuur/azijnzuur6907propozr/HacVerhouding propionzuur/azijnzuurNVTGrootheid5 januari 2022
Verhouding stikstof Kjeldahl/ammonium4690NKj/NH4Verhouding stikstof Kjeldahl/ammoniumNVTGrootheid8 juni 2011kjeldahl-stikstof
Verhouding stikstofoxiden/nitriet4691NOx/NO2Verhouding stikstofoxiden/nitrietNVTGrootheid8 juni 2011nitriet
Vermogen4700VERMGNVermogenNVTGrootheid28 augustus 2011
Verschil significante golfhoogte in laatste twee iteraties5530dHsVerschil significante golfhoogte in laatste twee iteratiesNVTGrootheid3 december 2015significante golfhoogte
iteratie
Vervuilingswaarde4706VERVLWDEVervuilingswaardeNVTGrootheid8 juni 2011vervuilingswaarde
Verzadigingsgraad4712VERZDGGDVerzadigingsgraadNVTGrootheid28 juni 2011Verzadigingsgraad
verzadigingsgraad
Viscositeit4713VISCSTTViscositeitNVTGrootheid8 juni 2011viscositeit
Visvangstfactor5278VISVFTRVisvangstfactorNVTGrootheid8 december 2018visvangstfactor
Vluchtige organische zuren4715VOZVluchtige organische zurenNVTGrootheid8 juni 2011vluchtige organische zuren
Volume4716VOLMEVolumeNVTGrootheid8 juni 2011volume
Volumefractie4719VOLMFTEVolumefractieNVTGrootheid8 juni 2011volumefractie
Warmte4721WARMTEWarmteNVTGrootheid8 juni 2011warmte
Waterbreedte4722WATERBTEWaterbreedteNVTGrootheid21 januari 2012waterbreedte
Waterdiepte4723WATDTEWaterdiepteNVTGrootheid8 juni 2011waterdiepte
Waterdoorlatendheid7024KWAARDEWaterdoorlatendheidNVTGrootheid5 augustus 2022waterdoorlatendheid
Waterhoogte4724WATHTEWaterhoogteNVTGrootheid8 juni 2011
Wateroppervlakte4725WATEROPVTEWateroppervlakteNVTGrootheid21 januari 2012wateroppervlakte
Wateropzet4729WATOZTWateropzetNVTGrootheid8 juni 2011opzet
Waterstandswisseling4746WATSWSLGWaterstandswisselingNVTGrootheid8 juni 2011waterstandswisseling
Windkracht4747WINDKTWindkrachtNVTGrootheid8 juni 2011windkracht
Windrichting4748WINDRTGWindrichtingNVTGrootheid8 juni 2011windrichting
Windsnelheid4749WINDSHDWindsnelheidNVTGrootheid8 juni 2011windsnelheid
Wobbe index4750WOBBIDXWobbe indexNVTGrootheid28 augustus 2011
X-coordinaat4768X_CODNTX-coordinaatNVTGrootheid8 december 2018
Y-coordinaat4772Y_CODNTY-coordinaatNVTGrootheid8 december 2018
Zuurgraad1398pHZuurgraadNVTGrootheid9 juni 2011zuurgraad
Zuurstofopnamesnelheid6982O2OPNMSHDZuurstofopnamesnelheidNVTGrootheid25 mei 2022zuurstofopnamesnelheid
corrosie-index6729CORSIDXcorrosie-indexNVTGrootheid13 april 2021corrosie-index
evenwichts-pH6737pHsevenwichts-pHNVTGrootheid5 mei 2021
lichtreflectie fractie5083LICHTRFTFTElichtreflectie fractieNVTGrootheid30 oktober 2013fractie
maximale korreldiameter voor 10% van het monstermassa7086D10_massamaximale korreldiameter voor 10% van het monstermassaNVTGrootheid16 mei 2023
maximale korreldiameter voor 10% van het monstervolume6514D10maximale korreldiameter voor 10% van het monstervolumeNVTGrootheid27 oktober 2020korreldiameter
maximale korreldiameter voor 20% van het monstermassa7087D20_massamaximale korreldiameter voor 20% van het monstermassaNVTGrootheid16 mei 2023
maximale korreldiameter voor 20% van het monstervolume6515D20maximale korreldiameter voor 20% van het monstervolumeNVTGrootheid27 oktober 2020korreldiameter
maximale korreldiameter voor 30% van het monstermassa7088D30_massamaximale korreldiameter voor 30% van het monstermassaNVTGrootheid16 mei 2023
maximale korreldiameter voor 30% van het monstervolume6516D30maximale korreldiameter voor 30% van het monstervolumeNVTGrootheid27 oktober 2020korreldiameter
maximale korreldiameter voor 40% van het monstermassa7089D40_massamaximale korreldiameter voor 40% van het monstermassaNVTGrootheid16 mei 2023
maximale korreldiameter voor 40% van het monstervolume6517D40maximale korreldiameter voor 40% van het monstervolumeNVTGrootheid27 oktober 2020korreldiameter
maximale korreldiameter voor 50% van het monstermassa7090D50_massamaximale korreldiameter voor 50% van het monstermassaNVTGrootheid16 mei 2023
maximale korreldiameter voor 50% van het monstervolume6518D50maximale korreldiameter voor 50% van het monstervolumeNVTGrootheid27 oktober 2020korreldiameter
maximale korreldiameter voor 60% van het monstermassa7091D60_massamaximale korreldiameter voor 60% van het monstermassaNVTGrootheid16 mei 2023
maximale korreldiameter voor 60% van het monstervolume6519D60maximale korreldiameter voor 60% van het monstervolumeNVTGrootheid27 oktober 2020korreldiameter
maximale korreldiameter voor 70% van het monstermassa7092D70_massamaximale korreldiameter voor 70% van het monstermassaNVTGrootheid16 mei 2023
maximale korreldiameter voor 70% van het monstervolume6520D70maximale korreldiameter voor 70% van het monstervolumeNVTGrootheid27 oktober 2020korreldiameter
maximale korreldiameter voor 80% van het monstermassa7093D80_massamaximale korreldiameter voor 80% van het monstermassaNVTGrootheid16 mei 2023
maximale korreldiameter voor 80% van het monstervolume6521D80maximale korreldiameter voor 80% van het monstervolumeNVTGrootheid27 oktober 2020korreldiameter
maximale korreldiameter voor 90% van het monstermassa7094D90_massamaximale korreldiameter voor 90% van het monstermassaNVTGrootheid16 mei 2023
maximale korreldiameter voor 90% van het monstervolume6522D90maximale korreldiameter voor 90% van het monstervolumeNVTGrootheid27 oktober 2020korreldiameter
theoretisch afzetbaar calciumcarbonaat6736TACCtheoretisch afzetbaar calciumcarbonaatNVTGrootheid5 mei 2021
verplaatsing5084VERPTSGverplaatsingNVTGrootheid30 oktober 2013verplaatsing
verzadigingsindex6728VERZDGIDXverzadigingsindexNVTGrootheid13 april 2021verzadigingsindex
waterdruk5085WATDKwaterdrukNVTGrootheid30 oktober 2013waterdrukDomeinwaarden

Eigenschappen

Id22
VoorkeurslabelParameter
Definitie (nl)Een eigenschap van een systeem, medium, organisme of object die kan worden gemeten of bepaald.

Toelichting:

Er zijn diverse soorten parameters zoals: -grootheden, chemisch of fysisch zoals 'Zuurgraad', 'Massa', en 'Temperatuur'. -grootheden in combinatie met een chemische stof, organisme of object, zoals 'Massaconcentratie cadmium', 'Aantal huismussen' of 'Volume slib'. -typering, kenmerk met een eigen waardebereik (domein) bijvoorbeeld 'Geslacht' of 'Kleur'.
Verantwoordelijke organisatieInformatiehuis Water
URL Verantwoordelijke organisatiewww.ihw.nl
URL achtergrondinformatiehttps://www.aquo.nl/index.php/Speciaal:Redirect/file/Praktijkrichtlijn-domeintabellen-im-metingen.pdf
Is open domeinN
Begin geldigheid2011-06-08
Eind geldigheid2100-01-01
Datum gewijzigd2020-05-13
MetadataCodes, Omschrijving, CASnummer, Groep, Id, Begin geldigheid, Eind geldigheid, Gerelateerd

Categorie van

Gerelateerd


Metadata

Link naar de metabeschrijving van de velden die binnen de domeintabel Parameter gebruikt worden:

  • Codes (Aquo-code)
  • Omschrijving (Betekenisvolle omschrijving waarin de codes van de onderdelen in vast formaat zijn opgenomen.)
  • CASnummer (Bij chemische stoffen wordt gebruik gemaakt van CAS (Chemical Abstract Service) nummers om de stof in kwestie te identificeren. Dit voorkomt dat stoffen onder meerdere namen in de tabel terecht komen. Is er van een stof geen (eenduidig) CAS-nummer, dan wordt er NVT bij het CAS-nummer ingevuld.)
  • Groep (Groep binnen domeinwaarde)
  • Id (Uniek identificatienummer.)
  • Begin geldigheid (De datum waarop de geldigheid van het object begint)
  • Eind geldigheid (De datum waarop de geldigheid van het object eindigt)
  • Gerelateerd (Gerelateerd aan een begrip)

Exporteren


Parametertabel CSV download incl vervallen waarden
Parametertabel CSV download incl vervallen waarden met GUID ID's

Aquo history.png
Search.png
Rdf.jpg
JSON.png