afwaaiing

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)afwaaiing
Definitie (nl)verlaging van het peil onder invloed van de wind.
Label (en)wind set-down , set-down
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
afwaaiingCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
opwaaiing (Begrip)Gerelateerdafwaaiing
peil (Begrip)Gerelateerdafwaaiing
RDF.jpg
Aquo history.png