plankton

 
Begrippen.png
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.

Eigenschappen

Label (nl)plankton
Label (en)plankton
Definitie (nl)verzamelnaam voor alle levende planten of dieren die in het water zweven of drijven en zich niet of nauwelijks zelfstandig kunnen voortbewegen
Toelichting (nl)Veruit de meeste soorten die tezamen het plankton vormen zijn te klein om met het blote oog te zien. Het belang van plankton is dat het in het water de basis vormt van het voedselweb
BronMarechal, P., Woordenwijzer Ecologie, Reaal Uitgevers, Lisse 1991.
Datum start2011/07/04 10:38:19
Datum gewijzigd2012/11/23 12:29:27
StatusG
Id27708

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
planktonCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png