beheerregister

 
Begrippen.png
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.

Eigenschappen

Label (nl)beheerregister
Definitie (nl)registratie die de feitelijke toestand van waterstaatswerken weergeeft
Publieksvriendelijke toelichtingdocument waarin het waterschap de ligging, afmetingen, constructie en staat van onderhoud van waterstaatswerken bijhoudt
BronUIVO-W
Datum start2020/01/22 13:02:03
Datum gewijzigd2020/01/22 13:03:35
StatusG
Id35982

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
beheerregisterCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png