1d-stuw-uitgebreid

 
Begrippen.png
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.

Eigenschappen

Label (nl)1d-stuw-uitgebreid
CodeXSU
Definitie (nl)een geschematiseerde weergave van een constructie met een vaste drempel en een vaste of beweegbare schuif c.q. klep. De schuif/klep dient om de waterstand boven- en benedenstrooms van de constructie of een debiet te regelen.
BronSOBEK
Datum start2011/07/04 10:42:15
Datum gewijzigd2012/11/23 12:27:33
StatusG
Id29052

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
1d-stuw-uitgebreidBreder

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
1d-stuw (Begrip)Smaller1d-stuw-uitgebreid
RDF.jpg
Aquo history.png