diepe submerse zone

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)diepe submerse zone
Definitie (nl)Zone in een watersysteem (dieper dan de submerse zone) waarin nog submerse vegetatie voor kan komen
Toelichting (nl)De te onderscheiden zones voor het begroeibaar areaal zijn voor de KRW gestandaardiseerd wat hun dieptebereik betreft, en wel > 3 m diep (X-zone). Tot mogelijk 7,5 m diep zal er vegetatie worden beschouwd
AfkortingXZ
BronSTOWA, KRW 2021-2027 (3e druk)
StatusGeldig
Begin geldigheid2022-06-29
Eind geldigheid2100-01-01
WijzigingsnummerW-2201-0012
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
diepe submerse zoneBreder
diepe submerse zoneCategorie van
diepe submerse zoneGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Diepe submerse zone (Domeinwaarde)Gerelateerddiepe submerse zone
emerse zone (Begrip)Gerelateerddiepe submerse zone
submerse zone (Begrip)Gerelateerddiepe submerse zone
RDF.jpg
Aquo history.png