cyanobacteriën

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)cyanobacteriën
Definitie (nl)de meest eenvoudige algen, die soms door hun primitieve bouw bij de bacteriën worden ingedeeld.
Toelichting (nl)Grote groep tot fotosynthese in staat zijnde prokaryoten - sommigen produceren onder bepaalde omstandigheden metabolieten of toxinen die schadelijk zijn voor mens en dier.
BronCursus kwaliteitsbeheer van het oppervlaktewater. Syllabus Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer (NVA) & Stichting Wateropleidingen, Utrecht, 1994
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
cyanobacteriënCategorie van
cyanobacteriënGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Cyanobacterie (blauwalg) (Domeinwaarde)Gerelateerdcyanobacteriën
blauwalg (Begrip)Gerelateerdcyanobacteriën
som 5 toxische blauwalgen (Begrip)Gerelateerdcyanobacteriën
som potentieel toxische blauwalgen (Begrip)Gerelateerdcyanobacteriën
RDF.jpg
Aquo history.png