actiefslibtank

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)actiefslibtank
Definitie (nl)tank waarin een bacteriemassa onder continu zuurstofrijke danwel afwisselend* zuurstofrijke/anoxische omstandigheden biochemische omzettingen in afvalwater bewerkstelligt (* = afwisselend kan in plaats of in tijd zijn)
BronNCS
Synoniem (nl)beluchtingstank, carrousel, pasveersloot, BCSF, Babe, Demon, Nereda, Sharon, aeratietank, beluchtingsruimte, facultatieve tank, nitrificatietank, strippertank
Begin geldigheid2016/01/13
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
actiefslibtankCategorie van
actiefslibtankGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Actiefslibtank (Domeinwaarde)Gerelateerdactiefslibtank
oxidatiesloot (Begrip)Gerelateerdactiefslibtank
RDF.jpg
Aquo history.png