actiefslibtank

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)actiefslibtank
Definitie (nl)tank waarin een bacteriemassa onder continu zuurstofrijke of afwisselendin plaats of tijd zuurstofrijke/anoxische omstandigheden biochemische omzettingen in afvalwater bewerkstelligt
Afkortingat-
BronNCS
Synoniem (nl)beluchtingstank, carrousel, pasveersloot, BCSF, Babe, Demon, Nereda, Sharon, aeratietank, beluchtingsruimte, facultatieve tank, nitrificatietank, strippertank
Begin geldigheid2016-01-13
Eind geldigheid2100-01-01
WijzigingsnummerW-2107-0024
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
actiefslibtankCategorie van
actiefslibtankGebruik voor
actiefslibtankGerelateerd
actiefslibtankGerepresenteerd door
actiefslibtankHeeft Functie

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Actiefslibtank (Domeinwaarde)Gerelateerdactiefslibtank
actiefslibtank met bellenbeluchting (Symbool)Gerelateerdactiefslibtank
actiefslibtank met bodemmenger (Symbool)Gerelateerdactiefslibtank
actiefslibtank met borstelbeluchting (Symbool)Gerelateerdactiefslibtank
actiefslibtank met puntbeluchters (Symbool)Gerelateerdactiefslibtank
oxidatiesloot (Begrip)Gerelateerdactiefslibtank
RDF.jpg
Aquo history.png

Symbolen

 Afbeelding van
actiefslibtank met bellenbeluchting11-01-06.jpg
actiefslibtank met bodemmenger11-01-06.jpg
actiefslibtank met borstelbeluchting11-01-05.jpg
actiefslibtank met puntbeluchters11-01-01.jpg