aëroob

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)aëroob
Definitie (nl)met vrije zuurstofmoleculen.
Synoniem (nl)aeroob, zuurstofrijk
Label (en)aerobic
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
aëroobCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Opnamesnelheid aeroob fosfaat (Domeinwaarde)Gerelateerdaëroob
RDF.jpg
Aquo history.png