aquitard

 
Begrippen.png
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.

Eigenschappen

Label (nl)aquitard
Label (en)aquitard , leaky confining layer
Code56
Definitie (nl)geologische formatie met een in vergelijking tot een aquifer lage doorlatendheid (bijvoorbeeld een kleipakket).
Toelichting (nl)De horizontale stroming in een aquitard is zeer gering, terwijl wel aanzienlijke verticale stroming mogelijk is.
Datum start2011/07/04 10:25:04
Datum gewijzigd2012/11/23 12:27:41
StatusG
Id23317

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
aquitardCategorie van
aquitardHeeft onderdeel

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
geologische formatie (Begrip)Heeft onderdeelaquitard
geologische formatie (Begrip)Smalleraquitard
RDF.jpg
Aquo history.png