anorganisch stikstof

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)anorganisch stikstof
Begin geldigheid2011/09/23
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
anorganisch stikstofBreder

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
opgelost anorganisch stikstof (Begrip)Brederanorganisch stikstof
stikstof anorganisch (Domeinwaarde)Gerelateerdanorganisch stikstof
RDF.jpg
Aquo history.png