toxisch equivalent volgens who

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)toxisch equivalent volgens who
Definitie (nl)de toxiciteit van een monster vastgesteld met de toxiciteitsequivalent factoren uit de WHO methode.
Toelichting (nl)Met deze methode wordt de aanwezigheid van een toxische stof in een monster vermenigvuldigd met een factor, waarna de producten worden gesommeerd.
AfkortingWHO-TEQ
BronRFC W-0908-0024
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
toxisch equivalent volgens whoGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Toxisch equivalent volgens WHO (Domeinwaarde)Gerelateerdtoxisch equivalent volgens who
toxiciteit equivalent (Begrip)Gerelateerdtoxisch equivalent volgens who
RDF.jpg
Aquo history.png