waterkeringstelsel

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)waterkeringstelsel
Definitie (nl)een logisch samenhangend stelsel van waterkeringen.
Toelichting (nl)Waterkeringstelsels kunnen onder andere worden gedefinieerd op basis van de veiligheidsnorm, categorie/type of eenheid van beheer
Bronwerkgroep IMWA Waterveiligheid
Begin geldigheid2016/01/13
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png