waterkeringstelsel

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)waterkeringstelsel
Definitie (nl)een logisch samenhangend stelsel van waterkeringen.
Toelichting (nl)Waterkeringstelsels kunnen onder andere worden gedefinieerd op basis van de veiligheidsnorm, categorie/type of eenheid van beheer
Bronwerkgroep IMWA Waterveiligheid
Begin geldigheid2016/01/13
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png