astronomisch getij

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)astronomisch getij
Definitie (nl)getijbeweging als gevolg van de veranderlijke resultante van de aantrekkingskracht van de maan en de zon op de watermassa’s op aarde, niet gestoord door weerkundige omstandigheden.
Label (en)astronomic tide
Label (de)astronomische tide
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
astronomisch getijBreder
  • getij (Begrip)
  • Id-f671ace1-35e3-4a8f-a044-243c63fdbd2a (Let op: pagina bestaat niet.)
astronomisch getijCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
t.o.v. astronomisch getij (Domeinwaarde)Gerelateerdastronomisch getij
RDF.jpg
Aquo history.png