buitenteen

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)buitenteen
Definitie (nl)onderrand van het dijklichaam aan de waterzijde van de dijk (buitendijks).
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
buitenteenCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Teen buitenzijde (Domeinwaarde)Gerelateerdbuitenteen
RDF.jpg
Aquo history.png