bergbezinkbassinvijzel

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)bergbezinkbassinvijzel
Definitie (nl)vijzel voor de aan- of afvoer van rioolwater naar het bergbezinkbassin
Afkortingbbv
BronNCS
Synoniem (nl)bergbassinvijzel, bergtankvijzel, regenwatervijzel
Begin geldigheid2016-01-12
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
bergbezinkbassinvijzelCategorie van
bergbezinkbassinvijzelHeeft Functie

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Bergbezinkbassinvijzel (Domeinwaarde)Gerelateerdbergbezinkbassinvijzel
RDF.jpg
Aquo history.png