beheersmaatregel

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)beheersmaatregel
Definitie (nl)maatregel die de beheerder treft om een bepaalde gewenste toestand te behouden of te bereiken
Toelichting (nl)Beheersmaatregelen kunnen worden genomen om de waterkwantiteit op orde te brengen. Gedacht moet dan worden aan een beheersmaatregel ten behoeve van de veiligheid. Beheersmaatregelen kunnen ook genomen worden om een gewenste waterkwaliteit te behalen. Denk daarbij aan een bepaalde ecologische toestand of kwaliteit van zwemwater.
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
beheersmaatregelBreder
beheersmaatregelCategorie van
beheersmaatregelGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
waterkeren (Begrip)Gerelateerdbeheersmaatregel
RDF.jpg
Aquo history.png