amfidroom

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)amfidroom
Definitie (nl)organismen (vaak vissen) die tussen zoet en zeewater migreren gedurende een deel van hun leven, maar niet om zich daar voort te planten.
Toelichting (nl)Hoort bij de groep "diadrome" organismen. Niet te verwarren met "anadroom" en "katadroom".
Bronwww.vliz.be
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
amfidroomCategorie van
amfidroomHeeft onderdeel

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
organisme (Begrip)Heeft onderdeelamfidroom
RDF.jpg
Aquo history.png