vergunningsprocedure

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)vergunningsprocedure
Definitie (nl)de procedure voor een aanvraag tot verlening, wijziging of intrekking van een vergunning, zoals in de wet is voorgeschreven.
BronRivierenwet / Wet 1891 / WVO / Awb / RWS-A 1997 / RWS-R, 1996: Voorstudie WVO-INFO, Bijlage 12, pag. 40 (aangepast).
Label (de)genehmigungsprozedur
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
vergunningsprocedureCategorie van
vergunningsprocedureGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
vergunningsprocedurestap (Begrip)Bredervergunningsprocedure
vergunning (Begrip)Gerelateerdvergunningsprocedure
RDF.jpg
Aquo history.png