parameter

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)parameter
Definitie (nl)een eigenschap van een systeem, medium, organisme of object die kan worden gemeten of bepaald.
Toelichting (nl)Er zijn diverse soorten parameters zoals: -grootheden; chemisch of fysisch zoals “Zuurgraad”, “Massa”,en “Temperatuur”. -grootheden in combinatie met een chemische stof, organisme of object, zoals “Massaconcentratie cadmium”, “Aantal huismussen” of “Volume slib”. -typering; kenmerk met een eigen waardebereik (domein) bijvoorbeeld “Geslacht” of “Kleur”.
BronGWL, aangepast / RWS-A, 1997: Gebruikershandleiding DONAR Deel 9 Gegevensmodel en Coderingen DONAR, november 1994, pag. 6-5. / VROM, 1995: Gegevenswoordenboek milieubeheer, Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 1 juni 1995, pag. 154.
Label (en)parameter
Label (de)parameter
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
parameterCategorie van
parameterGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
waardeklasse-indeling (Begrip)Brederparameter
kenmerk (Begrip)Gerelateerdparameter
waarnemingssoort (Begrip)Gerelateerdparameter
RDF.jpg
Aquo history.png