accommodatie

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)accommodatie
Definitie (nl)benaming van de ruimten aan boord van het schip uitsluitend ten behoeve van de opvarenden.
BronWijk, J van der, Taal van het Water
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
accommodatieCategorie van
accommodatieHeeft onderdeel

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
schip (Begrip)Heeft onderdeelaccommodatie
RDF.jpg
Aquo history.png