grote drijfbladplanten

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)grote drijfbladplanten
Definitie (nl)waterplanten waarvan de bladeren drijven op het wateroppervlak excl. draadalgen en kroos.
BronHandboek Hydrobiologie
Begin geldigheid2011/09/23
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
grote drijfbladplantenBreder
grote drijfbladplantenCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Grote drijfbladplanten (Domeinwaarde)Gerelateerdgrote drijfbladplanten
RDF.jpg
Aquo history.png