sulfide

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)sulfide
Definitie (nl)een door opname van twee elektronen negatief geladen zwavelatoom.
Toelichting (nl)bij rapportage wordt altijd dit ion uitgewisseld middels de code S, omdat zwavel in geïoniseerde vorm voorkomt.
AfkortingS2-
BronIDsW (W-1002-0022)
Begin geldigheid2011-09-19
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
sulfideBreder
sulfideCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png