zeer grof grind

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)zeer grof grind
Definitie (nl)volgens de Wentworthschaal de aanduiding van grind met een gemiddelde korrelgrootte van de grindfractie tussen 32 en 64 mm
BronWikipedia (Korrelgrootte (sediment))
Label (en)very coarse gravel, pebbles
Begin geldigheid2022-07-27
Eind geldigheid2100-01-01
WijzigingsnummerW-2206-0002
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
zeer grof grindBreder
zeer grof grindGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png