drup filter

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)drup filter
Definitie (nl)een afvalwaterbehandelingeenheid die media met daarop bacteriën bevat.
Toelichting (nl)De afvalwaterstroom wordt over een medium gedruppeld waarna de bacteriën het organisch afval afbreken.
Bronwww.lenntech.com
Label (en)Trickling filter
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
drup filterCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png