compressorruimte

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)compressorruimte
Definitie (nl)ruimte waarin compressoren opgesteld staan
Label (en)compressor room
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
compressorruimteCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Compressorruimte (Domeinwaarde)Gerelateerdcompressorruimte
RDF.jpg
Aquo history.png