marifoon

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)marifoon
Definitie (nl)vHF-radiotelefoon, voor communicatie tussen schepen onderling en tussen schepen en kuststations.
Toelichting (nl)In Nederland is voor het aanwezig hebben en gebruik van een marifoon een zendmachtiging vereist.
BronWijk, J van der, Taal van het Water
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
marifoonGerelateerd
marifoonHeeft onderdeel

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
basiscertificaat marifonie (Begrip)Gerelateerdmarifoon
automatic transmittor identification system (Begrip)Heeft onderdeelmarifoon
RDF.jpg
Aquo history.png