neerslagtekort

 
Begrippen.png
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.

Eigenschappen

Label (nl)neerslagtekort
Label (en)precipitation deficit
Code535 , 537
Definitie (nl)het verschil tussen de verdamping en de netto neerslag
Toelichting (nl)E - Pn ., Een maat voor de droogte, Het doorlopend potentieel neerslagoverschot wordt verkregen door het verschil te berekenen (in millimeters) tussen de hoeveelheid gevallen neerslag en de berekende referentiegewasverdamping. Dit verschil wordt dagelijks gesommeerd in het tijdvak van 1 april tot en met 30 september. Een negatief getal geeft een neerslagtekort aan, een positief getal een neerslagoverschot.
BronKMNI, Wikipedia
Datum start2011/07/04 10:42:41
Datum gewijzigd2016/01/19 13:22:59
StatusG
Id29190

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
neerslagtekortCategorie van
neerslagtekortGebruik voor

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png