neerslagtekort

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)neerslagtekort
Definitie (nl)het verschil tussen de verdamping en de netto neerslag
Toelichting (nl)E - Pn ., Een maat voor de droogte, Het doorlopend potentieel neerslagoverschot wordt verkregen door het verschil te berekenen (in millimeters) tussen de hoeveelheid gevallen neerslag en de berekende referentiegewasverdamping. Dit verschil wordt dagelijks gesommeerd in het tijdvak van 1 april tot en met 30 september. Een negatief getal geeft een neerslagtekort aan, een positief getal een neerslagoverschot.
BronKMNI, Wikipedia
Synoniem (nl)werkelijk neerslagtekort
Label (en)precipitation deficit
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
neerslagtekortCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Neerslagtekort (Domeinwaarde)Gerelateerdneerslagtekort
RDF.jpg
Aquo history.png