procedurestap handhaving

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)procedurestap handhaving
Definitie (nl)gegevens die van de uitvoering van een handhaafprocedure worden vastgelegd.
Toelichting (nl)Een handhaafprocedure is altijd n.a.v. een administratief verslag, een BAWR of een bezoekverslag en is de uitvoering van een handhavingactie m.b.t. de bovengenoemde aanleiding.
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png