in situ

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)in situ
Definitie (nl)Het uitvoeren van een handeling op de oorspronkelijke plaats, zonder het naar een speciaal medium te verplaatsen of de handeling op een andere locatie uit te voeren.
Toelichting (nl)de Letterlijke betekenis uit het Latijn is "ter plekke", geeft aan dat iets ter plekke voorkomt of gebeurt.Een voorbeeld is het bepalen van het volume slib "in situ", dus de hoeveelheid zoals het er op dat moment ligt. Men zet dit er expliciet bij omdat afhankelijk van de baggermethode het volume slib vaak toeneemt (water toevoeging, uit elkaar brokkelen).Ander voorbeeld is een analyse van oppervlaktewater op de plek van de meet of monsterlocatie.In tegensteling tot in loco wordt er rechtstreeks in het compartiment geanalyseerd.
Bronwww.waterbodem.nl
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
in situCategorie van
in situGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
in situ biorestauratie (Begrip)Brederin situ
in situ reiniging (Begrip)Brederin situ
in-situ-spanning (Begrip)Brederin situ
In situ (Domeinwaarde)Gerelateerdin situ
fractie afkomstig van toxische blauwalgen / in situ gemeten (Domeinwaarde)Gerelateerdin situ
in loco (Begrip)Gerelateerdin situ
in situ (Domeinwaarde)Gerelateerdin situ
in-situ (Domeinwaarde)Gerelateerdin situ
t.o.v. 20 graden Celsius / in situ gemeten (Domeinwaarde)Gerelateerdin situ
t.o.v. 25 graden Celsius / in situ gemeten (Domeinwaarde)Gerelateerdin situ
RDF.jpg
Aquo history.png