consumptief watergebruik

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)consumptief watergebruik
Definitie (nl)water dat gebruikt wordt in de industrie, landbouw en voedselbereiding.
Bronwww.lenntech.com
Label (en)Consumptive water use
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
consumptief watergebruikCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
voor menselijke consumptie bestemd water (Begrip)Gerelateerdconsumptief watergebruik
RDF.jpg
Aquo history.png