som detergenten anionactief

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)som detergenten anionactief
Definitie (nl)somparameter van detergenten die een negatief geladen hydrofiele groep bevat.
Toelichting (nl)anionactieve-detergenten kunnen bepaald worden door ze te laten reageren met een kleurstof tot complexe verbindingen. De kleurstof, de stof die gebruikt wordt voor de kalibratie en de golflengte waarbij de extinctie wordt bepaald, zijn van invloed op de meetwaarde. De kleurstof en golflengte zijn vastgelegd in de waardebepalingsmethode. De stof die gebruikt wordt voor de kalibratie wordt vastgelegd in de hoedanigheid. De kleurstof en de stof die gebruikt wordt voor de kalibratie, bepalen de meetwaarde. De golflengte waarbij de extinctie wordt bepaald, is ook van invloed maar wordt niet apart vastgelegd (is vastgelegd in de waardebepalingsmethode).
Bronhttp://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:104:0001:0035:nl:PDF
Begin geldigheid2019/12/11
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
som detergenten anionactiefGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
som detergenten anionactief (Domeinwaarde)Gerelateerdsom detergenten anionactief
som detergenten kationactief (Begrip)Gerelateerdsom detergenten anionactief
som detergenten nonionactief (Begrip)Gerelateerdsom detergenten anionactief
RDF.jpg
Aquo history.png