bekken

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)bekken
Definitie (nl)massa water, natuurlijk of kunstmatig, die gebruikt wordt voor opslag en regulering van waterbronnen.
BronInternational Glossary of Hydrology, UNESCO, WMO. URL: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000221862.
Label (en)Reservoir
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
bekkenCategorie van
bekkenGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
bekken voor hoogwaterbeheersing (Begrip)Brederbekken
berging (Begrip)Gerelateerdbekken
bron (Begrip)Gerelateerdbekken
water (Begrip)Gerelateerdbekken
RDF.jpg
Aquo history.png