bekken

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)bekken
Definitie (nl)massa water, natuurlijk of kunstmatig, die gebruikt wordt voor opslag en regulering van waterbronnen.
BronInternational Glossary of Hydrology, UNESCO, WMO. URL: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000221862.
Label (en)Reservoir
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
bekkenCategorie van
bekkenGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
bekken voor hoogwaterbeheersing (Begrip)Brederbekken
berging (Begrip)Gerelateerdbekken
bron (Begrip)Gerelateerdbekken
water (Begrip)Gerelateerdbekken
RDF.jpg
Aquo history.png