verkeersbord

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)verkeersbord
Definitie (nl)bord waarop een verkeersteken is aangebracht en waarvan de uitvoering wettelijk is voorgeschreven
BronCROW
Label (en)traffic sign
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
verkeersbordBreder

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png